* Er ontbreken gegevens en/of uw emailadres is onjuist ingevult.'; $_POST['naam']=trim($_POST['naam']); $_POST['mail']=trim($_POST['mail']); $_POST['msggs']=trim($_POST['msggs']); //**************************************************************************************************** // geef e-mail adres op van ontvanger $mail_ontv = $emailnaar; // is niet 100% !!! function checkmail($mail) { //$mail=trim($mail); //wit eraf $email_host = explode("@", $mail); $email_host = $email_host['1']; $email_resolved = gethostbyname($email_host); if ($email_resolved != $email_host && eregi("^[0-9a-z]([-_.~]?[0-9a-z])*@[0-9a-z]([-.]?[0-9a-z])*\\.[a-z]{2,4}$",$mail)) $valid = 1; return $valid; } /* echo '
';
print_r($_POST);
echo '
'; */ // als er niet op submit is gedrukt, of als er wel op is gedrukt maar niet alles ingevoerd is if (!$_POST['submit'] || $_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['adres']|| !$_POST['plaats']|| !$_POST['postcode'] || !$_POST['telefoon'] )) { if ($_POST['submit'] && (!$_POST['naam'] || !$_POST['mail'] || !checkmail($_POST['mail']) || !$_POST['msggs'] || !$_POST['adres']|| !$_POST['plaats']|| !$_POST['postcode'] || !$_POST['telefoon'])) { $defoutmelding = $foutmelding; } //echo "
".$content['box_4']['content']."
"; $verstuurt=false; } // versturen naar else { // set datum $datum = date("d.m.Y H:i"); // set ip $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $hostbyname = gethostbyaddr($ip); $inhoud_mail = "===================================================\n"; $inhoud_mail .= "Bericht verstuurt via de aqlt.nl \n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; $inhoud_mail .= $_SERVER['SCRIPT_URI'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Naam: " . $_POST['naam'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Bedrijf: " . $_POST['bedrijf'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Adres: " . $_POST['adres'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Plaats: " . $_POST['plaats'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Postcode: " . $_POST['postcode'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Telefoon: " . $_POST['telefoon'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Mobiel: " . $_POST['mobiel'] . "\n"; $inhoud_mail .= "Gevonden via: " . $_POST['hoe'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "E-mail adres: " . $_POST['mail'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Bericht:\n"; $inhoud_mail .= $_POST['msggs'] . "\n\n"; $inhoud_mail .= "Verstuurd op " . $datum . " via het ip " . $ip . " >> ".$hostbyname."\n\n"; $inhoud_mail .= "===================================================\n\n"; // -------------------- // spambot protectie // ------ // van de tutorial: http://www.phphulp.nl/php/tutorials/10/340/ // ------ $headers = "From: " . $_POST['naam'] . " <" . $_POST['mail'] . ">"; $headers = stripslashes($headers); $headers = str_replace("\n", "", $headers); // Verwijder \n $headers = str_replace("\r", "", $headers); // Verwijder \r $headers = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $headers)); // Slashes van quotes $_POST['onderwerp'] = str_replace("\n", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \n $_POST['onderwerp'] = str_replace("\r", "", $_POST['onderwerp']); // Verwijder \r $_POST['onderwerp'] = str_replace("\"", "\\\"", str_replace("\\", "\\\\", $_POST['onderwerp'])); // Slashes van quotes mail($mail_ontv, $_POST['onderwerp'], $inhoud_mail, $headers); echo "
".$bedankttekst."
"; $verstuurt=true; } ?>
aqlt

Bedankt voor uw reactie,
we zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.'; } ?>

Hoofdzetel
AQLT bvba
Donkelstraat 193
3700 Tongeren
Belgie
BTW-BE-0473.989.510RPR Tongeren

 

Vestiging

AQLT bvba

Postbus 4107

6803EC Arnhem
Nederland

Tel +31649993000

Fax +31264424967


 

 

Naam * Aanvraag en/of vragen *:
Bedrijf

Adres*
Plaats*
Postcode*
Telefoon*
Mobiel
Email *
Hoe heeft u ons gevonden
   

* verplicht veld